Kêu gọi người bắt giữ cán bộ trái pháp luật tại thôn Hoành đầu thú để hưởng khoan hồng

Chủ tịch Hà Nội trao đổi với dân thôn Hoành.
Chủ tịch Hà Nội trao đổi với dân thôn Hoành.
Chủ tịch Hà Nội trao đổi với dân thôn Hoành.
Lên top