Kết đắng của kẻ níu kéo tình bằng trò bẩn

Bị cáo Long tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Long tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Long tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Lên top