Kết cục lao lý của những băng nhóm bảo kê, ăn chặn

Hai trùm bảo kê Đường "Nhuệ" (trái) và Hưng "Kính". Ảnh: Cường Ngô - Cơ quan công an.
Hai trùm bảo kê Đường "Nhuệ" (trái) và Hưng "Kính". Ảnh: Cường Ngô - Cơ quan công an.
Hai trùm bảo kê Đường "Nhuệ" (trái) và Hưng "Kính". Ảnh: Cường Ngô - Cơ quan công an.
Lên top