Kết cục đắng ngắt của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền trong thời gian tạm giam. Ảnh: ANTD.
"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền trong thời gian tạm giam. Ảnh: ANTD.
"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền trong thời gian tạm giam. Ảnh: ANTD.
Lên top