Kẻ trộm trả tài sản cho nạn nhân được tòa giảm án

Bị cáo Trương Huy Định tại phiên tòa 8.7. Anh: Minh Vương
Bị cáo Trương Huy Định tại phiên tòa 8.7. Anh: Minh Vương
Bị cáo Trương Huy Định tại phiên tòa 8.7. Anh: Minh Vương
Lên top