Kẻ trộm dùng hung khí chống trả làm một chiến sỹ công an bị thương