Kẻ thua bạc đi trộm sát hại 3 mẹ con bà cháu rúng động Bình Dương hầu tòa

Bị cáo Trần Trọng Luận bị áp giải tới tòa án. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Trần Trọng Luận bị áp giải tới tòa án. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Trần Trọng Luận bị áp giải tới tòa án. Ảnh: Đình Trọng
Lên top