Kẻ ngáo đá chém người vô cớ vì tưởng trộm

Lê Anh Chiến. Ảnh cơ quan công an
Lê Anh Chiến. Ảnh cơ quan công an
Lê Anh Chiến. Ảnh cơ quan công an
Lên top