Kế hoạch tạo chứng cứ ngoại phạm của cựu sinh viên trộm xe máy

Phạm Đình Quang bên tang vật vụ trộm. Ảnh: L.Nhi.
Phạm Đình Quang bên tang vật vụ trộm. Ảnh: L.Nhi.
Phạm Đình Quang bên tang vật vụ trộm. Ảnh: L.Nhi.
Lên top