Kế hoạch dụ tình người đồng tính của nhóm cưỡng đoạt tiền

Bị can Lã Bá Cao là người đứng ra dụ tình, đưa nạn nhân về quan hệ rồi cưỡng đoạt tiền. Ảnh: Y.Hưng.
Bị can Lã Bá Cao là người đứng ra dụ tình, đưa nạn nhân về quan hệ rồi cưỡng đoạt tiền. Ảnh: Y.Hưng.
Bị can Lã Bá Cao là người đứng ra dụ tình, đưa nạn nhân về quan hệ rồi cưỡng đoạt tiền. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top