Kế hoạch bắt cóc "người trong mộng" của kẻ si tình thực hiện ra sao?

Ba đối tượng tham gia "kịch bản" bắt cóc chị T. theo kế hoạch của Nguyễn Văn Đức. Ảnh: CACC.
Ba đối tượng tham gia "kịch bản" bắt cóc chị T. theo kế hoạch của Nguyễn Văn Đức. Ảnh: CACC.
Ba đối tượng tham gia "kịch bản" bắt cóc chị T. theo kế hoạch của Nguyễn Văn Đức. Ảnh: CACC.
Lên top