Kẻ giết vợ, chôn xác lĩnh án 18 năm tù

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.