Kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương khai tại toà: "Bị cáo giết người là không oan"

Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên toà. Ảnh: Mai Dung
Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên toà. Ảnh: Mai Dung
Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên toà. Ảnh: Mai Dung
Lên top