Kẻ dùng dao đâm cán bộ chốt kiểm soát lĩnh 2 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Hoà hai lần chống đối cán bộ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: L.N
Bị cáo Nguyễn Văn Hoà hai lần chống đối cán bộ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: L.N
Bị cáo Nguyễn Văn Hoà hai lần chống đối cán bộ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: L.N
Lên top