Kẻ đâm chết người sau va chạm giao thông khai gì sau khi bị bắt?

Thanh niên 20 tuổi dùng kéo đâm chết người sau va chạm giao thông
Thanh niên 20 tuổi dùng kéo đâm chết người sau va chạm giao thông
Thanh niên 20 tuổi dùng kéo đâm chết người sau va chạm giao thông
Lên top