Kẻ có tiền án giết người cầm đầu đường dây cá độ 400 tỉ đồng

Vũ Mạnh Cường - một trong các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ 400 tỉ đồng. Ảnh: M.H.
Vũ Mạnh Cường - một trong các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ 400 tỉ đồng. Ảnh: M.H.
Vũ Mạnh Cường - một trong các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ 400 tỉ đồng. Ảnh: M.H.
Lên top