Kẻ có hai tiền án tiếp tục vận chuyển trái phép chất ma túy

Đối tượng Sáng cùng số ma túy mà y vận chuyển hòng tiêu thụ. Ảnh: CABK.
Đối tượng Sáng cùng số ma túy mà y vận chuyển hòng tiêu thụ. Ảnh: CABK.
Đối tượng Sáng cùng số ma túy mà y vận chuyển hòng tiêu thụ. Ảnh: CABK.
Lên top