Kẻ chủ mưu vụ sát hại nữ sinh giao gà khai gì tại phiên tòa lưu động?

Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên, tại phiên tòa sáng 27.12.
Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên, tại phiên tòa sáng 27.12.
Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên, tại phiên tòa sáng 27.12.
Lên top