Kẻ chủ mưu khai kế hoạch bắt cóc nữ sinh giao gà

Chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà - Vì Văn Toán (áo sáng màu, ở giữa) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà - Vì Văn Toán (áo sáng màu, ở giữa) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà - Vì Văn Toán (áo sáng màu, ở giữa) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Lên top