Kẻ chém Trưởng và Phó Công an ở Hưng Yên thường xuyên đánh đập bố mẹ

Đối tượng Đỗ Đức Tiến.
Đối tượng Đỗ Đức Tiến.
Đối tượng Đỗ Đức Tiến.
Lên top