Kê biên hơn 100.000 cổ phiếu, nhà đất của cựu Chủ tịch VEAM

Bị can Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT VEAM) và bị can Vũ Quang Tâm. Ảnh: BCA.
Bị can Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT VEAM) và bị can Vũ Quang Tâm. Ảnh: BCA.
Bị can Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT VEAM) và bị can Vũ Quang Tâm. Ảnh: BCA.
Lên top