Hy hữu: Xe ôtô của đối tượng chống đối bị trộm tại chốt kiểm soát COVID-19

Đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng chống đối tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top