Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Huỳnh Thị Huyền Như làm giả hồ sơ lừa đảo chiếm đoạt trên 1.085 tỷ đồng