Huyền Như là cán bộ của Vietinbank, nên Vietinbank phải... trả tiền (?)