Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Huyền Như là cán bộ của Vietinbank, nên Vietinbank phải... trả tiền (?)