Huỷ gần 600 kg thuốc nam "trị tiểu đường" chưa kiểm nghiệm hiệu quả

Số thuốc nam bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh CA TP
Số thuốc nam bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh CA TP
Số thuốc nam bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh CA TP
Lên top