Huy động xe chữa cháy đề phòng ngáo đá bật lửa đốt nhà

Điều động cả xe chữa cháy đề phòng đối tượng nghi ngáo đá phóng hỏa đốt nhà. Ảnh: ĐT
Điều động cả xe chữa cháy đề phòng đối tượng nghi ngáo đá phóng hỏa đốt nhà. Ảnh: ĐT
Điều động cả xe chữa cháy đề phòng đối tượng nghi ngáo đá phóng hỏa đốt nhà. Ảnh: ĐT
Lên top