Huy động nhiều cảnh sát đến Khu du lịch Hải Tiến để ngăn 1 vụ xô xát

Lên top