Hưng Yên: Một tuần xảy ra 2 vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Hai bị can Nhớ (ngoài cùng bên trái) và Hoà gây ra án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ. Ảnh: CAT Hưng Yên.
Hai bị can Nhớ (ngoài cùng bên trái) và Hoà gây ra án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ. Ảnh: CAT Hưng Yên.
Hai bị can Nhớ (ngoài cùng bên trái) và Hoà gây ra án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ. Ảnh: CAT Hưng Yên.
Lên top