Hưng Yên: Đạo chích đột nhập tiệm vàng, trộm gần 1 tỉ đồng

Bị can đột nhập tiệm vàng trộm tài sản - Trần Tiến Mạnh. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Bị can đột nhập tiệm vàng trộm tài sản - Trần Tiến Mạnh. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Bị can đột nhập tiệm vàng trộm tài sản - Trần Tiến Mạnh. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Lên top