Hưng Yên: Bắt một Phó Hiệu trưởng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu

2 đối tượng Hưng và Lạng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô lớn. Ảnh: Công an Hưng Yên
2 đối tượng Hưng và Lạng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô lớn. Ảnh: Công an Hưng Yên
2 đối tượng Hưng và Lạng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô lớn. Ảnh: Công an Hưng Yên
Lên top