Hưng Yên: Bắt 2 nhóm chuyên trộm đồ thờ, cây cảnh

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng. Ảnh: CACC
Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng. Ảnh: CACC
Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng. Ảnh: CACC
Lên top