Huế xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Chủ một cơ sở kinh doanh tại TP.Huế viết cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Chủ một cơ sở kinh doanh tại TP.Huế viết cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Chủ một cơ sở kinh doanh tại TP.Huế viết cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top