Huế: Phạt "nguội" vi phạm giao thông qua đô thị thông mình từ 1.11

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thỉnh Thừa Thiên - Huế.
Lên top