Huế phạt đến 100 triệu đồng với người có sản phẩm quảng cáo trên tờ rơi bừa bãi

Phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi.
Phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi.
Phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi.
Lên top