Hứa xin việc vào ngành công an để chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng

Bị cáo Nguyễn Đức Hùng - lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ. Ảnh: V.D.
Bị cáo Nguyễn Đức Hùng - lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ. Ảnh: V.D.
Bị cáo Nguyễn Đức Hùng - lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ. Ảnh: V.D.
Lên top