“Hot girl” trong đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng là ai?

"Hot girl" Hồ Thị Thu Trinh tham gia vào đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép. Ảnh: Tien Sa
"Hot girl" Hồ Thị Thu Trinh tham gia vào đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép. Ảnh: Tien Sa
"Hot girl" Hồ Thị Thu Trinh tham gia vào đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép. Ảnh: Tien Sa
Lên top