"Hot girl lừa đảo" lãnh án chung thân và buộc bồi thường 98 tỉ đồng

Tuyên án chung thân và buộc "hot girl" bồi thường 98 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng
Tuyên án chung thân và buộc "hot girl" bồi thường 98 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng
Tuyên án chung thân và buộc "hot girl" bồi thường 98 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top