Hơn tấn thịt bò nhập khẩu hết hạn mang về Hải Phòng tiêu thụ

Cảnh sát giao thông đang bàn giao số thực phẩm hết hạn sử dụng (hơn 1 tấn thịt bò) cho Quản lý thị trường. Ảnh: V.Huế.
Cảnh sát giao thông đang bàn giao số thực phẩm hết hạn sử dụng (hơn 1 tấn thịt bò) cho Quản lý thị trường. Ảnh: V.Huế.
Cảnh sát giao thông đang bàn giao số thực phẩm hết hạn sử dụng (hơn 1 tấn thịt bò) cho Quản lý thị trường. Ảnh: V.Huế.
Lên top