Hỗn chiến từ vụ nhầm người quen, gọi vào nhậu

3 bị can cố ý gây thương tích. Ảnh: Cao Trang Anh Đức.
3 bị can cố ý gây thương tích. Ảnh: Cao Trang Anh Đức.
3 bị can cố ý gây thương tích. Ảnh: Cao Trang Anh Đức.
Lên top