Hỗn chiến từ mâu thuẫn mời bia không uống

2 đối tượng bị khởi tố tội cố ý gây thương tích cùng hung khí gây án. Ảnh:  CA
2 đối tượng bị khởi tố tội cố ý gây thương tích cùng hung khí gây án. Ảnh: CA
2 đối tượng bị khởi tố tội cố ý gây thương tích cùng hung khí gây án. Ảnh: CA
Lên top