Hỗn chiến từ đường đến bệnh viện vì "chạy xe láo"

Cameras ghi lại hình ảnh các đối tượng đuổi đánh nhau ngay tại sân bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: T.T
Cameras ghi lại hình ảnh các đối tượng đuổi đánh nhau ngay tại sân bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: T.T
Cameras ghi lại hình ảnh các đối tượng đuổi đánh nhau ngay tại sân bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: T.T
Lên top