Hơn 6.000 nhà đầu tư sập bẫy tiền ảo, đa cấp: Vì đâu nên nỗi?

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo. Ảnh: CAND
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo. Ảnh: CAND
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo. Ảnh: CAND