Hơn 500m2 đất của "ông trùm ma túy" Nguyễn Thanh Tuân thuộc về ai?

Nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: Cường Ngô
Nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: Cường Ngô
Nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: Cường Ngô
Lên top