Hơn 40 năm tử tù oan, ông Thêm sẽ được nhận 12 tỉ đồng?