Hơn 300 thùng ong nuôi lấy mật của nông dân Quảng Trị bị “ai đó” đầu độc

Hơn 300 thùng nuôi ong của gia đình ông Truyền bị phá hoại. Ảnh: TT.
Hơn 300 thùng nuôi ong của gia đình ông Truyền bị phá hoại. Ảnh: TT.
Hơn 300 thùng nuôi ong của gia đình ông Truyền bị phá hoại. Ảnh: TT.
Lên top