Hơn 21.000 vụ vi phạm lâm luật, chỉ... 10 vụ được đưa ra xét xử

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn bên đường HCM, nhưng xử lý chỉ dừng lại việc dơ cao, đánh khẽ.
Hiện trường vụ phá rừng tại xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn bên đường HCM, nhưng xử lý chỉ dừng lại việc dơ cao, đánh khẽ.
Hiện trường vụ phá rừng tại xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn bên đường HCM, nhưng xử lý chỉ dừng lại việc dơ cao, đánh khẽ.
Lên top