Hơn 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: BCA.
Lên top