Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không nguồn gốc tuồn vào Hà Nội

Các mặt hàng bánh kẹo đều in chữ nước ngoài. Ảnh: A.Chiến.
Các mặt hàng bánh kẹo đều in chữ nước ngoài. Ảnh: A.Chiến.
Các mặt hàng bánh kẹo đều in chữ nước ngoài. Ảnh: A.Chiến.
Lên top