Hôm nay, nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm hầu tòa phúc thẩm

Nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức trong phiên tòa sơ thẩm.
Nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức trong phiên tòa sơ thẩm.
Nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức trong phiên tòa sơ thẩm.
Lên top