Hôm nay, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện hầu toà

Bị can Nguyễn Văn Thiện - Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Văn Thiện - Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Văn Thiện - Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Ảnh cơ quan công an.
Lên top